Портфоліо освітньої програми

 І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
1.1. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
1.2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
1.3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

https://ab.uu.edu.ua/upload/priymalna_comisiya/Navch_metod_zabezp_spec/2020-2021/OP/OPP_081_Pravo_2020_FMB.pdf

1.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ІІ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
https://ab.uu.edu.ua/upload/priymalna_comisiya/Navch_metod_zabezp_spec/2020-2021/OP/OPP_081_Pravo_2020_FMB.pdf

ІІІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
3.1. РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=288

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=287

3.2. СИЛАБУСИ
https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=659

3.3. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=288

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=287

3.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЄКТІВ)
https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=287

3.5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК
https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=287

3.6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНОЇ (БАКАЛАВРСЬКОЇ, МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ
ІV. КАДРОВИЙ СКЛАД
4.1. НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ПРОЄКТНИХ ГРУП
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-t/16_11_2020/Proectni_grupi_16.11.2020.pdf

4.2. НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-t/16_11_2020/Grupi_zabezpechennya_16.11.2020.pdf

4.3. КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
4.4. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ
4.5. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ «КУРС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»
https://uu.edu.ua/grafic_i_rezultati_opituvan

4.6. НАКАЗ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-t/16_11_2020/Garanti_16.11.2020.pdf

V. ЗВ’ЯЗКИ З РИНКОМ ПРАЦІ ТА КЛЮЧОВИМИ РОБОТОДАВЦЯМИ І ПРОФЕСІЙНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ
VI. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
VIІ. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
VIІІ. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
ІХ. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Х. ІНШЕ