Спеціальність 242 “Туризм”

Спеціальність 242 “Туризм”

Галузь знань: 242 “Туризм”

Освітньо – кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
Освітній рівень: неповна вища освіта

              Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 1 рік 10 місяців – денна форма навчання

                          1 рік 10 місяців – заочна форма навчання

Вища освіта на базі: базової загальної середньої освіти

      3 роки 5 місяців – денна форма навчання

Форми навчання: денна, заочна