Спеціальність 231″Соціальна робота”

Спеціальність 231″Соціальна робота”

Галузь знань: 231″Соціальна робота”

Освітньо – кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
Освітній рівень: неповна вища освіта

              Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 1 рік 10 місяців – денна форма навчання

                                           1 рік 10 місяців – заочна форма навчання

Вища освіта на базі: базової загальної середньої освіти

Термін підготовки:  – 2 роки 10 місяців денна форма навчання

Форми навчання: денна, заочна