Спеціальність 075 “Маркетинг”

Спеціальність 075 “Маркетинг”

Галузь знань:  075 “Маркетинг”

Освітньо – кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
Освітній рівень: неповна вища освіта

              Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 1 рік 10 місяців – денна форма навчання

                         1 рік 10 місяців – заочна форма навчання

Вища освіта на базі: базової загальної середньої освіти

3 роки – денна форма навчання

Форми навчання: денна, заочна