Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Галузь знань: 071 “Облік і оподаткування”

Освітньо – кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник
Освітній рівень: неповна вища освіта

              Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

              Термін підготовки: 1 рік 10 місяців – денна форма навчання

1 рік 10 місяців – заочна форма навчання

Вища освіта на базі: базової загальної середньої освіти

Термін підготовки: 2 роки 10 місяців – денна форма навчання

Форми навчання: денна