Спеціальність 061 “Журналістика”

Спеціальність 061 “Журналістика”

Галузь знань: 061 “Журналістика”

Освітньо – кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
Освітній рівень: неповна вища освіта

              Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 1 рік 10 місяців – денна форма навчання

                                           1 рік 10 місяців – заочна форма навчання

Вища освіта на базі: базової загальної середньої освіти

Термін підготовки: 3 роки 10 місяців – денна форма навчання

Форми навчання: денна, заочна