Дисципліни вільного вибору студентів

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Вінницькому фаховому коледж Університету «Україна», вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору здобувачів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  1. Вибір дисциплін циклу професійної підготовки здійснюється на основі дисциплін, запропонованих Вінницьким коледжом в Переліку дисциплін циклу професійної підготовки
  2. За посиланням на Google-форму, ви обираєте дисципліни, які слухатимете в наступному навчальному році, шляхом копіювання їх назви з таблиці переліку дисциплін. Для здобувачів молодших бакалаврів, які переходять на третій та четвертий курси за посиланням.
  3. З анотаціями дисциплін ви можете детально ознайомитись тут.
  4. Зустрічається також комбінована форма вибору, коли частину кредитів ви набираєте блоком на весь період навчання, а частину – окремими дисциплінами на наступний навчальний рік.
  5. Вам також варто ознайомитись із майнорами – спеціалізаціями інших освітніх програм, оскільки ви маєте право обрати один із них замість спеціалізації своєї освітньої програми.