Спеціальність 081 “Право”

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

Підготовка молодших бакалаврів (на основі повної середньої загальної освіти)

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання Річна вартість навчання, грн
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
08 Право 081 Право 30 30 3 р. 3 р. 16000 10000

Підготовка молодших бакалаврів

(на основі базової середньої загальної освіти)

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання Річна вартість навчання, грн
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
08 Право 081 Право 30 4 р. 10000


 Спеціальність 081 “ПРАВО”

Галузь знань: 08 “Право”

Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр
Освітній рівень: неповна вища освіта

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки:

  • 3 роки – денна форма навчання
  • 3,5 роки – заочна форма навчання

Вища освіта на базі: базової загальної середньої освіти

Термін підготовки:

  • 4 роки – денна форма навчання

Форми навчання: денна, заочна

У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу їх порушувати.
І.В.Гете (1749 – 1832) – німецький поет
(Краще вже буква закону, ніж його цифри)

Процес соціалізації – це входження особи в правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватися у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

Дисципліни спеціальності:
№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага ,%
1 Цивільне і сімейне право 297 4,9%
2 Кримінальне право 270 4,4%
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 216 3,6%
4 Трудове право 216 3,6%
5 Фізичне виховання 216 3,6%
6 Адміністративне право 135 2,2%
7 Історія держави і права України 135 2,2%
8 Історія держави та права зарубіжних країн 135 2,2%
9 Конституційне право України 135 2,2%
10 Кримінальний процес 135 2,2%
11 Теорія держави і права 135 2,2%
12 Цивільний процес 135 2,2%
13 Аграрне право 108 1,8%
14 Екологічне право 108 1,8%
15 Історія України 108 1,8%
16 Латинська мова 108 1,8%
17 Основи економічної теорії 108 1,8%
18 Основи психології та педагогіки 108 1,8%
19 Політологія 108 1,8%
20 Правові основи підприємницької діяльності 108 1,8%
21 Програмування та обчислювальна техніка 108 1,8%
22 Соціологія 108 1,8%
23 Філософія 108 1,8%
24 Виконавче провадження 81 1,3%
25 Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні 81 1,3%
26 Конституційні права, свободи та обов’язки громадян 81 1,3%
27 Логіка 81 1,3%
28 Міжнародне право 81 1,3%
29 Міжнародне приватне право 81 1,3%
30 Основи економічної діяльності підприємства 81 1,3%
31 Основи менеджменту і маркетингу 81 1,3%
32 Судові та правоохоронні органи України 81 1,3%
33 Автоматизований контроль виконання документів 54 0,9%
34 Адвокатура України 54 0,9%
35 Господарський процес 54 0,9%
36 Банківське право 54 0,9%
37 Безпека життєдіяльності 54 0,9%
38 Біржове право 54 0,9%
39 Громадські об’єднання в Україні 54 0,9%
40 Державне право зарубіжних країн 54 0,9%
41 Ділова українська мова 54 0,9%
42 Історія вчень про державу та право* 54 0,9%
43 Митне право 54 0,9%
44 Нотаріат України 54 0,9%
45 Ораторське мистецтво 54 0,9%
46 Організація діловодства і судового діловодства 54 0,9%
47 Організація роботи з кадрами 54 0,9%
48 Організація юридичної служби на підприємстві 54 0,9%
49 Основи бухгалтерського обліку 54 0,9%
50 Основи екології 54 0,9%
51 Основи римського цивільного права 54 0,9%
52 Податкове право 54 0,9%
53 Право соціального забезпечення 54 0,9%
54 Правова статистика 54 0,9%
55 Правове регулювання відносин власності 54 0,9%
56 Правові основи інвестиційної діяльності 54 0,9%
57 Професійна етика юриста 54 0,9%
58 Культурологія 54 0,9%
59 Фінансове право 54 0,9%
60 Юридична деонтологія 54 0,9%
61 Реєстрування актів громадського стану 27 0,4%
Всього 6 102 100%

* – дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студента

Структурно-логічна схема спеціальності