Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115 081 Право

Фаховий іспит,

Українська мова

2 курс 2 р.
Асистент референта 4115
Секретар 4115
Архіваріус 4141
Статистик 4122
Кодифікатор 4143
Паспортист 4144
Діловод 4144
Адміністратор 4222
Адміністратор черговий 4222
Адміністратор (господар) залу 4222
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Касир (в банку) 4212
Інкасатор 4212
Охоронник 5169
Охоронець 5169
Консьєрж 9141
Соціальний робітник 5133
Перекладач жестової мови 5133
Оператор комп’ютерного набору 4112
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112